Lejlighed 1-2-3 Priser


Priser


Betalingen skal ske kontant ved ankomst, eller forud via netoverførsel.

Pris pr. overnatning

Lejlighed 1 og 3


Lejlighed 2 personer pr. nat                               550 kr.
Ugebasis                                                        3.350 kr. 

Lejlighed 2

Lejlighed 2 personer Pr. Nat                              650 kr.
Ugebasis                                                       4.100 kr.  

Ved flere personer aftales pris.


Ved længere varende ophold gives yderlige rabat. (Efter aftale)
 

Price

Payment shall be made in cash on arrival or in advance via bank transfer.

Price per. overnight

Apartment 1 and 3

Apartment 2 persons per. night                           550 DKK
Weekly                                                          3.350 DKK

Apartment 2

Apartment 2 persons Per. Night                           650 DKK
Weekly                                                          4.100 DKK


When several people then agreed price.
For long stays, further discounts. (By appointment)